fbpx

Prečo sú persóny dôležitou súčasťou marketingovej stratégie?

Persóny, sú fiktívne postavy, ktoré reprezentujú vašich ideálnych zákazníkov. Sú kľúčovou súčasťou pri vytváraní marketingovej stratégie aj kampaní. Prečo je potrebné venovať im pozornosť? 

Pochopíte svoju cieľovú skupinu

Jednou z hlavných výhod persón je to, že vám umožňujú hlbšie pochopiť vašu cieľovú skupinu. Zameranie sa na konkrétnu osobu alebo skupinu ľudí vám pomáha identifikovať ich potreby, ciele, záujmy a problémy. Toto pochopenie je kľúčové pri vytváraní relevantného obsahu aj ponúk pre vašich zákazníkov.

Môžete tvoriť personalizovaný obsah

Umožnia vám vytvárať personalizovaný obsah, s ktorým môžete prispôsobiť svoje správy a kampane tak, aby presne zodpovedali potrebám a záujmom vašich persón. Personalizovaný obsah má tendenciu zlepšovať angažovanosť a konverziu.

Pomôžu vám nájsť kvalitnejší insight

Na základe analýzy publika identifikujete potreby, záujmy, problémy, preferencie a cieľ vašej cieľovej skupiny, čo vám pomôže vymyslieť trefnejší vstup pre vašu kampaň, na ktorom môžete postaviť celú myšlienku. Vo výsledku bude kampaň odrážať potreby persóny a jej výsledok bude efektívnejší. 

Pomôže vám určiť to, ako komunikovať s cieľovou skupinou

S jasnými persónami je komunikácia s publikom oveľa jednoduchšia. Môžete si predstaviť, aký typ komunikácie a tónu je pre vašich zákazníkov najpríjemnejší. Vykanie? Tykanie? Strohejšia komunikácia alebo si radšej uletíte do nebies? Podľa charakteristických čŕt ľahšie odhalíte, čo im je príjemnejšie. 

Vaše kampane budú efektívnejšie

Persóny vám pomáhajú identifikovať najefektívnejšie kanály aj to, ako smerovať stratégiu marketingu. Vďaka nim viete, na ktorej sieti trávia čas aj to, aké články čítajú. Vďaka tomu bude reklama tam, kde je aj vaše publikum. 

Naopak v reklamách vám persóny pomôžu odfiltrovať ľudí, ktorí o váš produkt či službu záujem nemajú. Vo výsledku pomôžu zefektívniť vaše kampane a ich výsledky.

Zlepšíte svoje PNO, ROAS či ROI

Vytváranie persón vám umožňuje efektívnejšie investovať svoje marketingové zdroje. Tým dosiahnete lepšie výsledky a návratnosť investícií vo vašich kampaniach.

Ako definovať persónu? Zamerajte sa na zistenie týchto faktorov: 

  • Demografia – vek, pohlavie, bydlisko
  • Sociografia – zamestnanie, vzdelanie, rodinný stav
  • Psychografia – kde a ako komunikuje s okolím, ako robí rozhodnutia pri nákupoch, ako využíva technológie
  • Problémy – čo aktuálne v živote rieši,aké sú jeho životné výzvy a čo mu ich pomôže vyriešiť
  • Hodnoty – na čom si zakladá?
  • Emócie – aké má motivácie a čo ho ovplyvňuje pri rozhodovaní?
  • Cesty nákupného procesu – ako je náročné presvedčiť ho ku kúpe? Ako zisťuje informácie o produktoch či službách?

Persóny sú silným nástrojom v marketingu, ktorý pomáha značkám lepšie pochopiť svojich zákazníkov aj to, ako s nimi efektívnejšie komunikovať. Pomôžeme vám s definovaním vašich persón, cieľových skupín aj s nastavením efektívnej marketngovej stratégie. Kontaktujte nás.

Blog

Pozrite si Najnovšie Články

Návrat hore